Maakuntakaava

Maailmassa tapahtuu ihmeitä

Tapahtuman esittelijänä toiminut Uudenmaanliiton aluesuunnittelu johtaja Riitta Muto-Laitinen suhtautui rautatien mahdolliseen tulemiseen Lohjalle sanoen että maailmassa tapahtuu ihmeitä, eli vaikka kaavaehdotuksessa on merkittynä mahdollinen rata ja sen asemapaikat, ei Uudenmaanliitto kovin läheisessä tulevaisuudessa näe uusia ratahankkeita Uudellamaalla. Ratalinjaukset herättivät muutamia kysymyksiä mm. lohjalaisten Leo Rintasen sekä Hannele Ilomäki-Piirilän aloitteista. Ratalinjaukset puhuttivat lähinnä sen vuoksi, että paikalliset yksityiset maanomistajat eivät voi rakentaa tai muutenkaan hyödyntää maaomaisuuttaan, koska alue on varattuna kaavassa junaliikenteelle vaikka sen todennäköisyys on todella pieni.

Lähialueen painopisteet

Siinä missä Lohja entisestään nousee kaavaehdotuksessa alueen kaupalliseksi keskukseksi, Karjaa menettää asemiaan Tammisaarelle ja Kirkkonummea liitetään entistä tiiviimmin Espoon kautta varsinaiseen pääkaupunkiseutuun. Rantaradan sähköistyksen eteneminen, mootttoritie Espoo Kirkkonummi sekä metron jatkaminen Kirkkonummelle, ovat toimenpiteitä joilla Kirkkonummi kehittyy. Lohjalle tarvittava asuntotuotanto on huima, jotta Lohjalle tulisi rata nopealla aikataululla eikä siihen usko kukaan seuraavien 30 vuoden aikana. Virkkala, Veikkola ja Siuntio ovat kaavaehdotuksessa Karkkilan kanssa samalla viivalla eli kuntakeskuksina mikä esimerkiksi Virkkalan kohdalla tarkoittaa rajauksia mahdollisiin kaupallisiin liiketiloihin ja niiden lisärakentamiseen. Nummelan suunnalla kehitystä tapahtuu Vihdin muiden osien kustannuksella ja kohti Helsinkiä. Yksi suurimmista muutoksista ehdotuksessa lienee se, että Nummelaan ei voi tämänkään kaavan aikana rakentaa Ideaparkin tyylistä kokonaisuutta.

Maakuntakaava

Kasvua vanhaan tapaan

Tällä hetkellä Uudellamaalla asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä alueella joka vastaa noin 3% maamme pinta-alasta ja tällä alueella syntyy lähes 40% maamme bruttokansantuotteesta. Uudenmaan tavoitteen aon kasvaa seuraavan parinkymmenen vuoden aikana noin miljoonaan asukkaaseen ja vaikka kuinka rauhallista tämä kasvu tulee olemaan, sitä enemmän se tulee vaatimaan pääkaupungin reunuskunnilta investointeja kuntarakenteeseen. Uudenmaanliitto on heittänyt jopa sellaisen idean ilmoille, että kunnat itse ottaisivat vetovastuun henkilö-eli kaupunkiradan saamisesta alueelle. Lohja on valitettavasti monella tapaa vaikeassa kilpailutilanteessa moneen muuhun Uudenmaan maakunnan kaupunkiin verrattaessa ja sen näkee maakuntakaavan aluerakenne kuvasta. Metropolialueen kehitys on vahvaa Keski-Uudellamaalla ja Läntisen Uudenmaan rannikolla (Kirkkonummi) mutta muuten Läntinen ja Itäinen Uusimaa ovat toissijaisessa asemassa. Metropoli ajatus lähtee vahvasta ytimestä ja monipuolisista keskuksista ja kaavalla haetaan elinvoimaa ympäryskuntiin ja kasvupotentiaalia, mutta kehittämällä ydin vahvasti saadaan aikaan entisestään suurentuvaa pendelöintiä ja paikallisten ympäryskuntien oman liike-elämän hiljentymistä ja rauhoittumista. Kaavan yhtenä päätarkoituksena oleva kilpailukyvyn vahvistaminen tarkoittaa lähinnä alueen ydintä!

Maakuntakaavaehdotuksen perusajatukset:

  1. Alue-ja ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
  2. Kilpailukyvyn vahvistaminen
  3. Kaupan palveluverkko osaksi alue-ja yhdyskuntarakennetta
  4. Kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen

Lisätietoja ja kommentointi ohjeita: www.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavauudistaminen