Nettikuvat

ilmestymisen juhlaksi.

  • Loppiainen on yksi kirkollisen vuoden merkittävistä aikapaaluista. Jokainen kirkkovuosi koostuu selvistä osioista, jotka toistuvat vuosittain. Se on tiettävästi kristikunnan kannalta se kaikkein vanhin juhla ja joskus vanha kansa sanoo ”vanhaksi jouluksi”, koska aikoinaan juuri loppiaisena vietettiin Jeesuksen syntymäpäivää.
  • Loppiaisena monessa seurakunnassa suoritetaan seurakunnan uusien työntekijöiden siunaaminen.
  • Loppiainen aloittaa kirkollisessa vuodessa Jeesuksen elämäntyön läpikäymisen, opetukset, kasteen armo.. Loppiaista sanotaan myös kolmen kuninkaan juhlaksi.
  • Loppiaisena olisi jokaisen ihmisen hyvä miettiä omaa elämäänsä ja sitä mitä oikeasti onnellinen elämä tarkoittaa.

Mitä sinun pitäisi miettiä kun laitat valokuvan internettiin Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen ja Facebookin suosio kasvaa yhä edelleen ja etenee kaikissa ikäryhmissä. Ongelmaksi on muodostunut käyttäjien vastuut, ymmärrys mistä oikein on kyse. Valokuvien ottaminen ja niiden jakaminen muille ei ole koskaan ollut vielä niin helppoa ja halpaa kuin mitä se nykyään on. Teknisesti saat valokuvan jakeluun ympäri maailmaa parilla klikkauksella siitä hetkest,ä kun olet valokuvan ottanut. Tässä kehityksessä unohtuu helposti hyvät käytöstavat. Lapsilla ja nuorilla eikä edes aikuisilla ole välttämättä käsitystä siitä mitä saa nettiin laittaa ja mitä ei. Tähän asiaan paneuduttiin 20.päivä perjantaina Järnefeltin koululla, kuin Antti Kemppainen oli tilattu esittämään monologia ”Kuvaaminen kielletty”. Antti esiintyi päivän aikana kolme kertaa eli jokaiselle luokka-asteelle kerran. Antin monologi on tarkoitettu yläkoulujen oppilaille ja Antin syksyn on täyttänytkin kouluesitykset ympäri Suomea. Esitys paneutuu kuvaamisen tuomien lieveilmiöiden käsittelyyn, kiusaamiseen, erilaisuuden hyväksymiseen sekä lapsen oman vastuun huomioimiseen kuvaustilanteessa. Antin monologissa roolihenkilöt Iiro, Rami ja Kuraattori tuovat esille sen mitä viattoman kuvan ottaminen voikaan saada aikaiseksi ja miten kuvia voidaan käyttää väärin.

  • Monologin tuottanut IdeaTeatteri Osuuskunta perustettiin viitisen vuotta sitten ja osuuskunnan yksi suurimmista tulolähteistä on juuri koululaisesitykset, joista yksi on tämä ”Kuvaaminen kielletty”. Nuoret ovat ottaneet esityksen hyvin vastaan ympäri Suomen ja uskon sen saavan heille joitain ajatuksia mieleen. Parasta on tottakai se, että esityksen nähnyt nuori kenties seuraavalla kerralla miettii kaksi kertaa ennen kuin painaa sitä ”jaa” nappia, kertoi näyttelijä Antti Kemppainen esityksestään. IdeaTeatterilla on ohjelmistossaan useampiakin esityksiä, osa nuorille ja osa aikuisille ja tietoa näistä on julkisesti nähtävillä www.ideateatteri.net kotisivuilla. Itse monologissa esiintynyt Antti Kemppainen on teatterin ammattilainen, jonka repertuaari sisältää ohjelmaa laidasta laitaan. Hän kertoikin, että suomalaisen rivinäyttelijän on oltava monessa mukana, jotta näyttelijänammatista saa leipänsä. Antin ohjelmistoa ja tekemisiä voi seurata www.hurjatuotanto.fi sivustolta.

nettikuvat

Sosiaalisen median ongelmat

Kuvien jakaminen, ihmisistä kertominen ovat sosiaalisen median peruselementtejä, mutta samalla ne luovat mahdollisia ongelmia. On aina kuvaajan vastuulla jakaako kuva netissä, sillä kuva saattaa alkaa jakamisten kautta elää omaa elämäänsä ja irrottautua alkuperäisestä asiayhteydestä. Pahimmillaan kuva voi aiheuttaa mielipahan lisäksi paljon pahempaa. Koulut, vanhemmat, nykyaikainen yhteiskunta ovat osittain jääneet muuttuvan teknologiakehityksen ja – ympäristön jalkoihin.

  • Esitys oli hyvä ja varmasti herätti meissä ajatuksia niin kuvien kuin yleisen käyttäytymisen suhteen, kertoi esitystä katsomassa ollut Jonna Lindh, joka itse toimii koulussa tukioppilaana.
  • Tuli paljon asiaa ja näyttelijä oli hyvä. Uskon, että joku ainakin miettii seuraavalla kerralla mitä tekee kuvalla tai jakaako kuvaa, kertoi Anni Mäntymäki, joka myös toimii tukioppilaana Järnefeltin koulussa. Tytöt kuitenkin hieman miettivät, josko jotkut kuitenkin ottavat asian ensiksi huumorin kannalta, mutta toivoivat kaikkien kuitenkin saaneen esityksestä lisää asiatietoa sekä ajatuksia omaan käyttäytymiseensä varsinkin sosiaalisessa mediassa. Miten esitys yleensäkään tuli tilattua koululle oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton, opettajien ja vanheimpainyhdistyksen yhteistyötä kertoivat hankkeen puuhaopettajat Laura Ruohisto sekä Anne Kauppila. Erilaiset teatteriesitykset koulussa ja itse teattereissa ovat havaittu hyväksi tavaksi saada vaikeitakin asioita nuorten ymmärtävällä tavalla esille.
  • Olemme käyneet Helsingissä oppilaiden kanssa katsomassa pitkiäkin esityksiä ja ne ovat menneet hyvin eli kyllä nykyoppilaat jaksavat käyttäytyä ja kiinnostua heitä kiinnostavista asioista, kertoi äidinkieltä Järnefeltillä opettava Laura Ruohisto.

Ei vain monologiesitys vaan kokonaisuus

Järnefeltin teatteriesitys päivä ei ollut vain esityksen katselemista vaan myös nähdyn analysointia. Antti Kemppainen itse toivoi, että oppilaat pääsisivät mahdollisimman nopeasti esitykseen liittyvien tehtävien pariin. Koulun päivän ohjelmaan olikin merkitty iltapäivälle kaikille luokanohjaajan tunti, jonka aikana oppilaat käsittelivät valmiin materiaalin avulle nähtyä esitystä. ”Kuvaaminen kielletty”- esityksen ideana on käsitellä nettikäyttäytymistä ja sen synnyttämiä ilmiöitä, sekä herättää katsojille ajatuksia kuvien jakamiseen ja kommentointiin liittyvistä syy-seuraus suhteista. Esitystä seuratessa ja nuorten vastaanottoa seuratessa oli helppo nähdä, että esitys tavoitti kohdeyleisönsä. Esitykseen liittyvät tehtävät koostuivat niin keskustelu-kuin toiminnallisista harjoitustehtävistä. Kavereiden suhtautuminen sekä vanhempien esimerkki ja kontrolli ovat oleellisia asioita oman toimintatavan muodostumisessa. Netissä ei saa tehdä mitä vain eikä sinne voi ladata mitä tahansa.